Banner depicting a group of individuals that participated in the on site visit in Copenhagen, Denmark

Veiklos

Siekiant įgyvendinti projekto „Su skiepijimu susijusių kliūčių įveikimas“ tikslus, atliekama ši veikla: sudaromos sąlygos visuomenės sveikatos specialistams keistis žiniomis ir patirtimi apsilankymų skiepijimo centruose metu, vykdomi bendra patirtimi grindžiami bandomieji projektai ir rengiamos rekomendacijos. Projekto veiklos rezultatus sužinokite čia.

Noderīgi avoti

Noderīgi avoti
Find relevant national and EU-level resources used as part of the Overcoming Obstacles to Vaccination project.