Photo of healthcare professional on their computer

Publikácie

Preskúmajte naše publikácie. Táto knižnica sa skladá zo súborov venovaných sľubným príkladom z praxe, štúdií, výsledkov prieskumov a výsledných správ o projektoch z členských štátov EÚ. Pre prístup ku konkrétnym informáciám môžete výstupy filtrovať podľa krajiny alebo typu očkovania.