Photo of a group of healthcare professionals analysing a data sheet

Relevantné zdroje

Tu sú k dispozícii príslušné zdroje na úrovni jednotlivých krajín ako aj na úrovni EÚ, ktoré sa použili ako súčasť projektu Prekonávanie prekážok pri očkovaní.

Zdravotnícke orgány členských štátov EÚ

Celoeurópske zdroje