Photo of a group of healthcare professionals analysing a data sheet

Źródła

Znajdziesz tutaj wszystkie istotne źródła krajowe i unijne wykorzystywane w ramach programu „Bariery dla szczepień”.

Organy ds. zdrowia publicznego państw członkowskich UE

Źródła ogólnounijne