Photo of a group of healthcare professionals analysing a data sheet

Relevanta källor

Hitta relevanta nationella och EU-övergripande resurser som använts som en del av projektet ”Övervinna hinder för vaccination”.

Hälsovårdsmyndigheter i EU:s medlemsstater

EU-omfattande resurser