Close up photo of hands applying a band aid after vaccination

O nás

Či už hľadáte najnovšie informácie o projekte a jeho výsledkoch, alebo vás zaujímajú osvedčené postupy z praxe pri prekonávaní prekážok pri očkovaní, táto webová stránka poskytuje zdroj poznatkov, umožňujúci lepšie pochopenie cesty pacienta pri očkovaní v členských štátoch EÚ.