Close up photo of hands applying a band aid after vaccination

За нас

Независимо дали търсите актуална информация и резултати от проекта, или откривате най-добрите практики за преодоляване на пречките пред ваксинирането, този уебсайт предоставя източник на знания за по-добро разбиране на пътищата за ваксиниране в държавите членки на ЕС.